Malgrat que les dones són el 50% de la població, només apareixen en el 23% de les informacions dels mitjans de comunicació; protagonitzen el 27,5% dels inserts; la durada mitjana de les seves intervencions és de 28 segons (44 els homes), i les seves representacions fomenten els estereotips. Per intentar resoldre aquest desequilibri, periodistes i institucions han elaborat per primer cop materials de formació per avançar en la inclusió de la perspectiva de gènere en els continguts informatius dels mèdia.

Així, l’Institut Català de les Dones (ICD), el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) han presentat aquest dijous el manual Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones.

L’objectiu del projecte és crear una eina útil que promogui la reflexió crítica i ajudi a ampliar la mirada periodística des del rigor i la pluralitat. El manual, que té un format DVD interactiu concebut per realitzar formació a grups de periodistes i estudiants de comunicació, promou l’anàlisi dels prejudicis de gènere que perviuen en la societat, que penetren en els mecanismes de treball i, finalment, acaben reflectits en el relat informatiu.

Tres parts

La primera part del DVD, que està estructurat en deu capítols, analitza pràctiques com la invisibilitat i el silenciament de les dones, l’abús dels rols i els estereotips, el tractament de les dones amb presència pública, i l’ús del llenguatge i de les imatges. La segona part aprofundeix en el tractament periodístic de les polítiques i les migrades, la xacra de la violència masclista i la salut de les dones.

Els continguts són, principalment, notícies sobre les quals es proposen reflexions, preguntes i aspectes a debatre, així com estadístiques i resultats d’estudis sobre la pràctica professional que s’analitza.

El manual té una tercera part que incorpora recursos i indicacions per ajudar a superar les rutines de la pràctica periodística i avançar cap a un discurs informatiu que tingui en compte la dimensió de gènere i les aportacions de les dones.

La distribució dels materials didàctics es realitzarà a través de les empreses de mitjans i de les universitats, per tal que organitzin formació específica basada en aquestes eines. També està previst oferir formació a través de les diverses seus territorials del Col·legi de Periodistes.

Punt de partida i reflexió

En l’acte de presentació del manual, Xavier Mas de Xaxàs ha puntualitzat que aquestes eines de formació no són un recull de conclusions, sinó “un punt de partida i de reflexió que permetran millorar el tractament de la perspectiva de gènere en el dia a dia de la producció de continguts informatius”.

Per la seva part, la presidenta de l’ICD, Montse Gatell, ha subratllat que la incorporació de les aportacions de les dones als relats informatius “millorarà i donarà més qualitat als continguts”.

Finalment, el president del CAC, Ramon Font, ha destacat que els continguts didàctics “s’han creat a través d’un procés de treball innovador en el qual han participat activament les pròpies empreses dels mitjans de comunicació”.

Treball conjunt

El manual és el resultat d’un procés de dos anys durant els quals s’han desenvolupat sis tallers temàtics arreu de Catalunya. Mitjançant aquestes sessions, els i les periodistes participants han aportat la seva experiència i expertesa per fer viable el document. Els i les professionals van consensuar els temes a aprofundir en aquestes sessions i van aportar els materials per a la discussió, principalment notícies dels seus propis mitjans de comunicació. Els tallers també van comptar amb la participació de persones expertes que dinamitzaven les sessions generant debats i reflexions.

En el projecte hi han col·laborat prop de 25 mitjans de comunicació, 10 especialistes i les següents entitats: Associació de Dones Periodistes de Catalunya; Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores, i Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. El treball també ha comptat dins del grup coordinador del projecte amb especialistes del món universitari i periodistes.