Aquest divendres s’ha presentat el document Recomanacions sobre el tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació, un encàrrec de la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC).

Per elaborar el document es va convocar un grup de discussió format per representants de diferents mitjans de comunicació, agències de notícies, gabinets de premsa institucionals i altres organitzacions i persones expertes vinculades a l’àmbit comunicatiu i al de la prostitució. El treball s’ha elaborat amb el suport del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

El document consta d’onze recomanacions i quatre consideracions que busquen millorar el tractament informatiu de la prostitució i en la promoció del tractament no sexista de les dones als mitjans i la publicitat.

Les onze recomanacions:

 • Abordar el fenomen de la prostitució en tota la seva complexitat social.
 • Diferenciar entre la prostitució exercida voluntàriament i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual o la prostitució forçada.
 • Fer visibles les persones que es lucren i/o delinqueixen a través de la prostitució i els usuaris que la fan possible, traient del focus mediàtic les dones que l’exerceixen.
 • Respectar la dignitat i la llibertat de les dones que exerceixen la prostitució i rebutjar els discursos que hi atempten.
 • Evitar la reproducció de mites i/o estereotips sobre la prostitució.
 • No banalitzar, ni fer sensacionalisme o apologia entorn de la prostitució.
 • No relacionar la prostitució amb la delinqüència, la inseguretat i l’incivisme, evitant ubicar per defecte les notícies a la secció de successos.
 • Utilitzar fonts d’informació especialitzades, donant veu i autoritat a les dones que exerceixen la prostitució.
 • Respectar la decisió de les dones que exerceixen la prostitució sobre la difusió de la seva identitat i imatge. Evitar que puguin ser identificades en absència del seu consentiment.
 • Fer un ús no sexista del llenguatge, tractant de manera equitativa els diferents subjectes implicats.
 • Efectuar la rectificació de qualsevol informació errònia publicada.

El document també contempla quatre consideracions a les diferents administracions públiques, universitats, col·legis de professionals, associacions i mitjans perquè col·laborin en diferents aspectes:

 • Promoure el paper dels gabinets de comunicació com a font d’informació específica per a la contextualització de les notícies.
 • Oferir formació en matèria de gènere, prostitució i tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als professionals de la comunicació i a estudiants de l’àmbit universitari.
 • Impulsar la recerca i la difusió sobre el fenomen de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual.
 • Difondre aquestes recomanacions i fer el seguiment del seu impacte.

S’han adscrit a les recomanacions tots els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Barcelona TV, l’ACN, Efe, el diari Ara, El Punt Avui, El Periódico, El Singular Digital, Nació Digital, El Mundo, La Razón, Cadena SER, VilaWeb, i el Col·legi de Periodistes.

La Regidoria de Dona i Drets Civils de Barcelona també va encarregar a l’Associació de Dones Periodistes l’elaboració d’una anàlisi sobre el fenomen de la prostitució a la premsa escrita i als mitjans digitals, de la qual van sorgir les següents conclusions:

 • Es detecta una tendència a invisibilitzar el context social, polític, econòmic i les desigualtats de gènere que fan possible la prostitució.
 • El focus mediàtic recau sobre les persones que exerceixen la prostitució, sense mostrar la resta d’actors implicats (homes que la fan possible amb la seva demanda i les persones i/o xarxes que es lucren i/o delinqueixen).
 • La reproducció dels estereotips que estigmatitzen les dones que exerceixen la prostitució i que afavoreixen la vulneració dels seus drets de ciutadania.
 • La vulneració del dret de protecció i de la identitat i imatge de les dones que exerceixen la prostitució i el tracte de subjecte passiu que reben per part dels mitjans de comunicació.
 • La promoció d’una imatge que vincula les dones amb la delinqüència, la inseguretat ciutadana i l’exclusió social.
 • Tendència al sensacionalisme.