La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB) i la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres (FSC-CCOO) han llançat la Guia de bones pràctiques per al tractament de la diversitat sexual i de gènere en els mitjans de comunicació, una eina dirigida als professionals de la informació.

Amb aquest document ambdues organitzacions volen contribuir a aconseguir que els diferents mitjans adquireixin i transmetin els conceptes i termes adequats per al tractament correcte de la diversitat sexual i de gènere. D’aquesta manera, es busca que se substitueixin diversos conceptes, expressions o imatges que s’utilitzen actualment i que perpetuen els estereotips i la discriminació cap al col·lectiu LGBTI en general i, especialment, cap a les persones trans.

La guia es presenta com un recurs per als periodistes en la seva feina, i entre d’altres vol sensibilitzar els professionals sobre la realitat i el dia a dia de les persones LGBTI, a més de contribuir a l’eradicació dels perjudicis en l’àmbit comunicatiu.

El treball fa un diagnòstic de l’estat actual del tractament periodístic de continguts relacionats amb l’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere; recopila el marc legislatiu espanyol que regula els mitjans i els drets de les persones LGBTI; i ofereix recomanacions, exemples de bones i males pràctiques, i un glossari actualitzat.

FELGTB i FSC-CCOO consideren que la línia editorial d’un mitjà de comunicació “no pot servir com a excusa per perpetuar la discriminació i estigmatització de les persones LGBTI”. Ambdues organitzacions també destaquen la importància de la formació específica en aquest àmbit per als periodistes, així com el compromís dels mitjans, el qual s’hauria de reflectir en manuals d’estil i codis deontològics.