La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XASPLL) ha endegat la campanya de sensibilització Podries ser tu: posem fre al sensellarisme, per conscienciar la ciutadania sobre la realitat i les causes que hi ha darrere d’aquest fenomen.

En el marc de la campanya s’ha elaborat un manual que inclou eines i recomanacions per al correcte tractament informatiu, amb les quals es busca fer pedagogia per contribuir a desestigmatitzar la imatge del sensellarisme.

El manual s’ha dividit en dos llibrets. Un és una guia d’estil amb informació, fonts i recomanacions per a un millor ús del llenguatge i les imatges de les persones sense llar, cercant una visió normalitzadora i menys arquetípica de la realitat.

El segon són unes recomanacions sobre al tractament del sensellarisme, elaborat amb l’assessorament del Consell de la Informació de Catalunya. Les deu recomanacions que desenvolupa, són:

  • Tractar el sensellarime com un fenomen multicausal i no focalitzar la informació únicament en les persones que el pateixen.
  • Evitar culpabilitzar les persones sense llar perquè qualsevol es pot trobar en aquesta situació.
  • Tractar les persones sense llar com a éssers humans complets.
  • Posar l’accent en els aspectes positius i no només en el que no tenen.
  • Ajudar a combatre els falsos mites sobre les persones sense llar.
  • Evitar les imatges que reprodueixen estereotips i salvaguardar el dret a la intimitat.
  • Donar la veu a les persones sense llar perquè elles són les expertes en la situació i tenen dret a explicar la seva vivència.
  • Contrastar les fonts i donar veu als experts.
  • Defugir una mirada paternalista i compassiva.
  • Importància de la terminologia (glossari).