Tres estudiants del grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la Universitat de Lleida han posat en marxa UdL Magazine, una revista digital de periodicitat mensual. El projecte té una doble finalitat: per una banda, que els serveixi per a l’aprenentatge de la professió, i per l’altra, crear un mitjà universitari obert a la col·laboració dels diferents centres de la UdL i alumnes, però també d’exalumnes, professorat i personal no docent.

“Aspirem a millorar la comunicació i, a la vegada, crear un mitjà entretingut, informatiu i d’interès dins la universitat”, asseguren els impulsors d’UdL Magazine. El projecte té un consell de redacció format per sis estudiants i en total compta amb una vintena de persones implicades en el projecte, totes del grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals.

La publicació s’estructura en cinc seccions: La cafeteria, amb temes d’actualitat; L’arbre, reservat a la cultura, l’oci, i l’opinió i el debat; El claustre, que aplega relats de ficció; La finestra, un espai reservat als alumnes d’Erasmus, tant de la UdL com de fora; i El taulell, amb anuncis i informacions útils per als universitaris.

En un futur es preveu incloure material audiovisual i crear una secció per difondre treballs interessants que es fan el marc de les assignatures del grau, així com treballs de fi de grau.