La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha incoat un expedient sancionador contra l’Associació Espanyola de Radiodifusió Comercial (AERC) per possibles pràctiques restrictives de la competència. En concret, considera que la patronal de les ràdios privades va realitzar “recomanacions col·lectives restrictives de la competència” als seus membres com a “element de pressió” durant la negociació d’un conveni regulador amb l’Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals (AGEDI) i la Societat d’Artistes, Intèrprets o Executants d’Espanya (AIE).

En aquest conveni s’estableixen les condicions d’explotació per part dels membres de l’associació de radiodifusió dels drets de propietat intel·lectual sobre els fonogrames dels quals són titulars AGEDI i AIE.

La CNMC considera que hi ha “indicis racionals” que la patronal va realitzar pràctiques prohibides per les lleis estatals i europees de competència, incoa un expedient sancionador, i obre un període màxim de 18 mesos per a la seva instrucció i resolució.

Creuament de denúncies

Cal recordar que, al maig, Competència va incoar un expedient sancionador contra AGEDI i AIE per possibles pràctiques restrictives en la gestió dels drets de la música que emeten les ràdios. El procediment, en període d’instrucció, es va obrir per la fixació d’unes “tarifes inequitatives i excessives” i pel “tracte discriminatori” a les emissores de ràdio privades respecte les públiques en els convenis i contractes signats entre AGEDI i AIE i les associacions i operadores de ràdio.

En aquest cas, la CNMC assenyalava que hi ha “indicis racionals” de pràctiques prohibides per la normativa consistents en un abús de la posició de domini en el mercat de gestió de drets de comunicació pública amb fins comercials i de reproducció instrumental de fonogrames dels seus associats, que s’empren en les activitats de radiodifusió.