Els becaris del diari de Prisa, que cobren entre 700 i 800 euros, fan torns de nit i de cap de setmana sense supervisió, i realitzen tasques de responsabilitat fora del seu estatus. Aquestes condicions han motivat que Inspecció de Treball hagi expedientat El País, segons informa el digital VozPópuli.

La denúncia la va posar el comitè d’empresa després que la direcció rebutgés canviar les condicions de treball dels becaris. Segons el digital, aquestes provenen del Màster de Periodisme UAM-El País, pel qual els estudiants paguen prop de 12.000 euros. Ara, els becaris no podran viatjar, ni fer torns de nit ni de cap de setmana, ni desenvolupar tasques de responsabilitat.