La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya i Reporters Sense Fronteres Espanya han demanat als mitjans de comunicació que garanteixin la seguretat dels professionals de la informació que treballen a Ucraïna, tant si formen part de la seva plantilla com si són col·laboradors eventuals.

Ambdues entitats han comptabilitzat més de 70 reporters gràfics i periodistes de l’Estat sobre el terreny a la zona, entre els quals molts freelance que no compten amb el suport d’empreses periodístiques. A més, alerten que alguns d’ells no disposen dels equips adequats per garantir la seva seguretat (armilles antibales, cascs i assegurances). En aquest sentit, recorden que des de l’inici de la guerra, diversos equips de premsa han estat atacats i quatre reporters han estat ferits de bala.

FAPE i RSF expliquen que tramiten continues sol·licituds de professionals que es volen desplaçar a Ucraïna els propers dies, però que no disposen d’equips, i ambdues entitats ja han acabat les existències per l’alta demanda.

Per aquest motiu, han sol·licitat al Ministeri de Defensa que faciliti armilles antibales i cascs per poder proveir almenys els professionals que actualment cobreixen el conflicte sense l’equipament adequat. A més, fan una crida a empreses i societat civil que puguin oferir equips de seguretat.

Amb tot, FAPE i RSF demanen als professionals de la informació que tinguin intenció de viatjar a Ucraïna que no ho facin si no disposen dels equips de seguretat adequats.