Ramon Grau i Francesc Fàbregas fan efectiu el relleu.

Ramon Grau ha cedit la presidència de la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals a Francesc Fàbregas, fins ara vicepresident primer. El relleu s’ha produït seguint els estatuts de la Federació que agrupa les tres associacions d’editors del sector, els quals estableixen una presidència rotatòria anual.

Així doncs, en una assemblea celebrada dimecres, a banda de donar comptes dels projectes desenvolupats durant el 2016, es van fer efectives les noves responsabilitats: Francesc Fàbregas (president de l’ACPC) com a nou president de la Federació d’Editors de Premsa durant el proper any; Germà Capdevila (president de l’APPEC), vicepresident primer, i Ramon Grau (president de l’AMIC), vicepresident segon. A més, Antonio Medina és el secretari; Mateu Ros el tresorer, i Ximo Rambla, vocal.