El Govern ha posat en marxa l’aplicació gencatgram, que registra en un mateix entorn totes les dades i l’activitat dels diferents canals digitals del conjunt de la Generalitat, posant-les a disposició de la ciutadania. El gencatgram constitueix un “punt d’inflexió” en el monitoratge i l’avaluació de l’activitat i l’impacte dels canals digitals de l’Administració, segons ressalta la Direcció General de Comunicació.

El primer mòdul d’aquesta nova infraestructura és el web d’activitat de serveis digitals, el qual fa visibles les dades dels canals oficials de la Generalitat a Twitter, Facebook i els blogs. A la pàgina es pot fer seguiment de l’activitat de tots els perfils, veure’n l’evolució de l’audiència, els continguts més rellevants o el grau d’interès.

En una primera fase, gencatgram recull dades de xarxes socials i aplicacions mòbils, i en un futur també registrarà les de els webs, els tràmits, les aplicacions mòbils i qualsevol canal digital que fins ara només estaven a l’abast de les persones responsables d’aquests serveis.

L’objectiu és fomentar la transparència i una avaluació crítica per part de la ciutadania, facilitant la monitorització de l’activitat del Govern i l’Administració a xarxes socials, webs, serveis mòbils i altres canals digitals d’atenció ciutadana, explica la Direcció General de Comunicació.

En la vessant més tecnològica, gencatgram actua com a arxiu i directori, i està conceptualitzat des de l’inici com a nucli i origen de dades per a altres productes, com ara panells de control, directoris, font de dades per a recerca o components del web. També té habilitat un accés obert via API (interfície de programació d’aplicacions) a les dades per poder construir components, aplicacions i altres serveis a partir de les dades que té emmagatzemades.