Aquest dilluns es va signar el Pacte Nacional per a la Societat Digital, un protocol amb què la Generalitat, les quatre diputacions catalanes i els representants del món local es comprometen a fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital a tot el país i establir mecanismes de col·laboració que sumin sinergies per assolir aquest objectiu.

La consellera de la Presidència, Neus Munté, que va presidir l’acte de signatura, va fer “una crida a la resta d’institucions, sector i món acadèmic a sumar-se a aquest Pacte per reforçar-lo encara més”. Durant la seva intervenció, Munté va destacar que “la digitalització ha de servir per garantir la inclusió i la democratització de la societat”.

El Pacte respon al convenciment de totes les parts signants de la necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament digital per donar una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per les diferents administracions i entitats en aquest àmbit.

Així doncs, Govern, diputacions i entitats municipalistes es comprometen a treballar conjuntament i de manera consensuada, i amb tots aquells actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn a cinc àmbits bàsics d’actuació: 

  • El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern (smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals, i donant suport a les empreses per fer de Catalunya un smart country de referència internacional.
  • El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, ciutadania i empreses de Catalunya.
  • L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.
  • L’impuls d’una nova Administració digital, producte de la digitalització de les administracions catalanes, que vagi més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies digitals per aprofitar-ne el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més àgil, senzilla i eficaç.
  • El desenvolupament de la indústria 4.0, tot difonent entre el teixit empresarial la importància de la disrupció que pot provocar aquesta en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.

Amb aquest Pacte, els signants també es comprometen a convidar a sumar-s’hi altres institucions públiques del país, així com institucions acadèmiques i professionals; a constituir grups de treball en cadascun dels cinc àmbits definits perquè preparin fulls de ruta i plans d’acció concrets, i a constituir una comissió de seguiment del Pacte Nacional amb l’objectiu de verificar periòdicament l’evolució de les línies d’actuació i els objectius establerts.