El nou diari Ara finalment s’imprimirà a Cre-A, la rotativa que el grup Godó té a la Zona Franca de Barcelona. Així ho ha decidit la direcció del nou rotatiu després d’un concurs obert en el qual també han participat Gráficas de Prensa Diaria, del grup Zeta, o Impressions Intercomarcals, de Prensa Ibérica, entre d’altres. A més, l’editora de La Vanguardia també distribuirà el nou rotatiu a través de Marina Press Distribuciones.

Tot i que el dia del seu llançament l’Ara tindrà un tiratge de 100.000 exemplars i un mínim de 100 pàgines, posteriorment s’estima que s’imprimiran uns 60.000 exemplars diaris, amb 40 pàgines (de dilluns a dijous), 48 (divendres i dissabtes) i 64 (diumenges). El preu serà d’1,20 euros entre setmana.

Abonament a l’ACN

Per altra banda, l’Ara s’ha abonat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), tant en la seva edició en paper com en la digital, que comptarà amb servei de vídeo i àudio. L’acord l’han segellat el director executiu de la publicació, Joan Alegre, i el director de l’ACN, Saúl Gordillo.

“Des del principi vam tenir molt clar que necessitàvem els serveis de l’ACN per tenir una bona informació, tant per al paper com per al web o l’iPad”, ha assenyalat Alegre.

Per a Gordillo, la incorporació del nou mitjà encaixa amb la manera de funcionar de l’ACN, perquè “és el primer diari de nova generació que apareix amb un plantejament multiplataforma i compartim la visió nacional”.