L’editora de revistes professionals Grupo Tecnipublicacions va presentar a principis de juliol un concurs de creditors que s’acaba de tancar amb l’entrada en el seu capital de Catalana d’Iniciatives. Paral·lelament, però, ha presentat un ERO que afecta uns 50 treballadors (el 50% de la plantilla), alguns dels quals optaran per una baixa voluntària. De les sortides, una trentena corresponen a la seu de Barcelona.

Aquesta no és l’única mesura del grup, que existeix des de fa més de 50 anys i gestiona més de 100 publicacions tècniques.  En concret, els treballadors que restin a l’empresa veuran com el salari se’ls redueix un 15%. En el cas dels comercials, la retribució fixa baixarà un 30%, tot i que les comissions pujaran tres punts. En el cas dels dos directius, també veuran rebaixat la seva nòmina un 30%.

L’ERO encara està pendent de l’aprovació del jutge, tot i que hi ha acord entre el comitè d’empresa, Grupo Tecnipublicaciones, i els creditors de l’empresa. En principi, es preveu que FOGASA es faci càrrec de les indemnitzacions fins  a un límit de 27.000 euors. En el cas que la quantitat fos més alta, seria l’empresa la que abonaria la diferència. A banda, tots rebran una paga lineal de 2.500 euros.

Font: PRNoticias