El consorci format per les editores dels rotatius Última Hora i Diario de Mallorca, DHUM, ha comunicat a IB3 la seva voluntat de renunciar a prestar els serveis d’explotació tècnica a Calvià, Menorca i les Pitiüses, estilisme i decorats, després d’haver guanyat el concurs. Amb la seva renúncia, el concurs queda desert, ja que va ser l’única oferta presentada. Ara IB3 haurà de cercar una solució, ja que el contracte amb SBT, que presta actualment aquests serveis, ja està rescindit i finalitza a finals de febrer.

IB3 va convocar de forma simultània dos concursos, un pels serveis informatius (redactors, productors, càmeres, realitzadors, ajudants de realització), que es va adjudicar a CBM, i un altre per l’explotació tècnica estilisme i decorats dels estudis de Calvià, i els tècnics de delegacions de Menorca i les Pitiüses.

DUHM, que també s’havia presentat al concurs pels serveis informatius que va guanyar CBM, tenia fins a l’1 de febrer per presentar tota la documentació necessària abans que es fes oficial l’adjudicació. Però, segons va informar el comitè d’empresa al Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, aquesta adjudicació no es podrà realitzar.

L’objectiu de la separació dels serveis en dos concursos és rendibilitzar el personal tècnic, que operarà en tots els programes que s’enregistrin a les instal·lacions d’IB3, i no només en els informatius, com fins ara. D’aquesta manera es torna al model pel que es va apostar quan es va crear IB3, i que es va canviar per un únic concurs que va guanyar SBT, ara fa dos anys.