El Parlament balear va aprovar el passat dimarts l’elecció dels membres del consell assessor de continguts i de programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, format per representants d’associacions, sindicats i institucions del món audiovisual, cultural i universitari, així com d’entitats de la societat civil.

És el primer cop que IB3 disposa d’un òrgan d’aquestes característiques, el qual té com a primer encàrrec elaborar una proposta per a un nou model de radiotelevisió pública.

El nomenament dels seus membres, però, arriba amb una mica de retard. L’elecció s’havia establert per al novembre, un mes després que la cambra balear aprovés per unanimitat la seva creació. Com a conseqüència, la proposta de model que ha de presentar el consell assessor per al seu debat i aprovació parlamentària també va tard, ja que el termini per a la seva elaboració és de mig any des de la constitució de l’òrgan.

Els 15 membres del consell assessor de continguts i de programació d’IB3, són: Aina Gutiérrez Coll, Aline Olga Tur, Joan Huguet Amengual, Mónica Outeiral Coira, Angel Aguiló Palou, Juan Montes de Oca Ladat, Meritxell Esquirol Salom, Jaume Mateu Martí, Mª Inmaculada Jiménez Acosta, Marcos Pons Sansaloni, Álex Segura Castelltort, M. Antònia Puigrós Caldentey, Miquel Costa Costa, Santiago Colomar Ferrer i Joan Josep Sunyer.

Si la creació de l’òrgan és va aprovar per unanimitat, l’elecció de les persones que en formen part va rebre el vot a favor de PSIB, Podem, Més i El Pi, i l’oposició de PP i Ciutadans. Entre altres crítiques d’aquests, que no s’inclogués cap representant de la Fundació Jaume III com a contrapès de la presència de l’Obra Cultural Balear.