El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) ha impugnat davant del Tribunal Contenciós Administratiu la licitació del contracte per a la prestació del servei de notícies de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), argumentant que incompleix la Llei General de la Comunicació Audiovisual. El sindicat recorda que l’article 40.1 de la normativa estableix que les televisions públiques “no podran cedir a tercers la producció i edició dels programes informatius”.

Segons l’SPIB, el concurs, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el passat 25 de novembre, també es contradiu amb la Llei de l’ens que s’aprovarà aquest dimarts, tot i que es preveu que entri en vigor la pròxima legislatura. El sindicat remarca que l’article 2.5 d’aquesta normativa diu que “la funció de servei públic comporta que els serveis informatius siguin elaborats per professionals de la informació, de caràcter laboral, que formin part del personal propi de l’Ens i quedin sota la seva responsabilitat”.

En la comissió de control d’IB3, el director general de l’ens, Pedro Terrassa, va explicar que ja havia previst en la convocatòria del concurs la possibilitat que la nova Llei obligués a incorporar equips propis als serveis informatius. En aquest cas, segons Terrassa, el concurs inclou una clàusula que permet descomptar “automàticament” a l’empresa que presti el servei, el cost salarial dels treballadors que s’hagin d’incorporar com a treballadors propis de l’ens.

Per altra banda, l’SPIB reclama que en la normativa de l’EPRTVIB s’inclogui l’obligació de destinar el 30% del seu pressupost als serveis informatius per garantir “el bon compliment del servei públic”. La petició es va registrar al Parlament balear i es va traslladar per escrit a tots els grups parlamentaris perquè proposin la seva inclusió en el redactat de la Llei.