El Centre d’Estudis en Ètica Animal de la Universitat Pompeu Fabra (UPF-CAE) ha elaborat un document amb unes recomanacions per a una cobertura periodística ètica dels altres animals (els no humans). L’objectiu és ajudar els professionals de la informació “a incorporar una visió dels altres animals no especista, més objectiva i més justa, que contribueixi a reduir la violència global a la societat”.

Les recomanacions, confeccionades per l’equip de l’UPF-CAE amb la col·laboració d’investigadores de les universitats de Geòrgia i d’Oregon (als Estats Units), se centren en quatre aspectes:

  • Cobrir informativament la vida dels individus d’altres espècies de manera regular, no només puntualment i en contextos negatius.
  • Evitar les perspectives antropocèntriques utilitzant els animals no humans com a fonts.
  • Donar cobertura informativa a les organitzacions defensores dels animals.
  • Utilitzar el llenguatge apropiat neutre i objectiu.

Creat el desembre de 2015, l’UPF-CAE es defineix com un think tank acadèmic de coneixement multidisciplinari i treball interdisciplinari en ètica animal (filosofia, dret, comunicació, literatura, política, educació, sociologia, etologia, biologia evolutiva, etc.),  l’únic de l’Estat espanyol.