Euskal Telebista deixa d’emetre a Navarra després de més de 20 anys a causa de l’expedient sancionador obert per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria. Les emissions van ser denunciades el març de 2015 per l’anterior Govern navarrès, i no se’n va tenir coneixement fins que va arribar l’expedient fa un parell de setmanes. Malgrat la petició d’aixecament de les mesures cautelars i la retirada de la demanda per part de l’actual Executiu, Indústria ha mantingut el “cessament immediat” de les emissions.

Després de rebre un requeriment per a la propera setmana per precintar els equips i instal·lacions dels centres emissors de la televisió basca, la direcció d’EiTB ha decidit avançar-se i deixar d’emetre per evitar mals majors. “Davant la gravetat dels fets i les noves mesures adoptades pel Ministeri”, la direcció general de la corporació indica que “no pot eludir les conseqüències que poguessin derivar-se si no es procedeix al cessament immediat de les emissions”.

L’ens públic considera que l’actuació del Ministeri d’Indústria “trenca el principi d’ocupació pacífica de l’espai radioelèctric que s’havia preservat més de 20 anys i que ha guiat totes les actuacions en les emissions d’ETB a Navarra”.

D’aquesta manera, EiTB apagarà aquest dijous el senyal digital dels tres centres emissors expedientats (Ioar, El Perdón i San Cristóbal) que deixaran sense el senyal de la televisió basca la comarca de Pamplona. La mesura, però, també afecta els telespectadors d’altres demarcacions navarreses, ja que hi ha altres repetidors, normalment gestionats per iniciativa municipal, que difonen el senyal rebut pels tres centres emissors afectats.

La radiotelevisió pública basca també mostra la seva sorpresa pel fet que l’ordre del Ministeri d’Indústria afecti només EiTB “quan hi ha evidències que situacions similars s’estan donant a Navarra i altres comunitats autònomes per part de radiodifusores públiques i privades”.