El Ministeri d’Indústria està preparant un reial decret per regular per primer cop a l’Estat “els serveis de comunicació audiovisual comunitaris concebuts sense finalitat comercial”. És a dir, les cadenes de TDT, DAB (ràdio digital) i FM fetes per l’anomenat tercer sector, entitats sense ànim de lucre que tenen com a objectiu “atendre les necessitats socials, culturals i de comunicació específiques de comunitats i grups socials, així com fomentar la participació ciutadana i la vertebració del teixit associatiu”, segons ja es fixava en la llei general audiovisual, aprovada la primavera passada.

Segons Indústria, el reial decret fixarà que per emetre hauran de tenir prèviament llicència; que es concedirà per un període de 15 anys mitjançant concurs públic convocat i resolt pels òrgans competents de la comunitat autònoma; que els continguts hauran de ser sempre en obert i no inclouran cap tipus de publicitat, i que el seu àmbit de cobertura no podrà ser en cap cas superior al terme municipal.