L’editora d’infoLibre va reduint les pèrdues any rere any. El 2017 ha tancat amb un resultat negatiu de 28.050 euros, una millora del 78,61% respecte als 131.157 euros registrats l’exercici anterior. El resultat supera les previsions d’Ediciones Prensa Libre, que a l’inici de l’exercici havia pressupostat unes pèrdues de 46.440 euros. Per aquest 2018, el mitjà ja preveu un benefici de 16.408 euros.

L’any passat, infoLibre va registrar uns ingressos nets d’1.145.057 euros, un 16,5% més que els 982.861 euros de 2016. Dels ingressos, 536.996 provenen de les aportacions de subscriptors i socis (un 15,9% més que l’exercici anterior); 543.257 euros corresponen a la publicitat (+19,02% ), i 64.804 euros són de les vendes de la revista tintaLibre (+2,75%).

Pel que fa a les despeses, el 2017 van ser d’1.173.107 euros, un increment del 5,3% respecte als 1.114.018 de l’any anterior. De les despeses, 851.099 euros (el 72,5% del total) es van destinar a personal (un 6,09% més que el 2016): 564.558 euros per als sous dels 22 treballadors (+10,67%); 158.412 a les cotitzacions de la Seguretat Social (+1,82%), i 126.457 a les col·laboracions (–6,05%).