El conseller d’Interior, Felip Puig, i el director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Ramon Mateu, van signar aquest dijous un acord marc de col·laboració en matèria de protecció civil, per tal de millorar i ampliar el sistema d’avisos a la població en situacions d’emergència.

L’acord té per objecte crear un marc estable de col·laboració de manera que, en situacions d’emergència, els avisos de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) arribin a la població de forma immediata a través dels mitjans de la CCMA.

Segons asseguren en un comunicat, la col·laboració “en cap cas” afecta la independència editorial dels mitjans de la Corporació, als quals correspon decidir en darrera instància sobre les informacions a emetre i la forma de la seva presentació.

El conveni també preveu que s’explorin les possibilitats de millores o implementacions tecnològiques que permetin una comunicació el més eficaç i eficient possible entre les autoritats i el gabinet de comunicació de la DGPC i els mitjans de la CCMA.

Flaixos informatius immediats

L’acord marc fixa que, en cas d’emergència greu, els mitjans de la CCMA que emeten en directe difondran un flaix informatiu amb les informacions que els siguin facilitades pel gabinet de comunicació de la DGPC, amb les dades d’última hora, els tipus de plans activats i els consells a seguir.

En els mitjans que emeten informació en continu (3/24, Catalunya Informació i els portals informatius de la CCMA), es transmetrà de forma immediata el missatge. En els mitjans que estiguin emetent programació gravada o en els casos que sigui impossible la inserció de la informació per la seva naturalesa, aquesta es transmetrà mitjançant un rètol dinàmic (TV i internet). Igualment, la CCMA transmetrà la informació de forma immediata a través de les xarxes socials (Facebook i Twitter, principalment).

Per la seva part, la DGPC es compromet a proporcionar informació completa en temps i forma, i d’interès periodístic, als professionals que treballen als mitjans de la CCMA per tal que informin dels riscos o emergències que es declarin a Catalunya.

En casos menys greus o de previsió d’un risc que no s’hagi concretat en una alerta o emergència, la informació es transmetrà per part dels mitjans de la CCMA de forma prioritària tan aviat com sigui possible.