Jaume Roures, durant l’entrevista (foto: Lola Surribas).

El president de Mediapro, Jaume Roures, ha declarat en exclusiva a Comunicació 21 que “mai hem tingut cap conversa” per a la possible negociació de quedar-se només amb el diari Sport, i que sempre han aspirat a fer-se amb la totalitat dels actius i capçaleres de Grupo Zeta. “A dia d’avui no està tancada l’operació d’EPI amb Zeta, però tampoc tinc moltes esperances”, afirma.

L’editor precisa que la seva és la “proposta amb més diners, això no ho pot negar ningú perquè està documentat”. I que els accionistes del pool bancari –amb qui Zeta té el deute– hauran d’explicar als seus accionistes per què han escollit l’opció més baixa econòmicament: “No hi ha una resposta lògica”, rebla.

“Nosaltres hem estat darrere de Zeta durant molt de temps. Teníem un principi d’acord després de Nadal, a començaments de gener. Per aquelles dates van sortir molts articles des de Madrid que l’únic que deien és hay que evitar esto… no informaven massa, deien que això no podia passar. Pel que hem vist molta gent s’ha dedicat a què això no pogués passar”, explica Roures.

L’editor comenta que a hores d’ara “no sé si té massa sentit que somiï el que haguéssim fet integrant El Periódico i Zeta a Mediapro. El que puc dir es que interessava el grup globalment perquè pensàvem que, més enllà de la nostra visió periodística, editora, era molt complementària al que és Mediapro i ens donava accés no només al tema periodístic, sinó a les revistes, la comercialització, el digital, etc. Ampliar un treball que ja fem”.

La revista Comunicació 21 publicarà una extensa entrevista amb Jaume Roures en el seu proper número.