La Federació de Productors Audiovisuals PROA ha nomenat per unanimitat el productor Jordi B. Oliva (d’Imagic TV) com a nou president de l’entitat. Substitueix en la presidència Raimon Masllorens, a qui li quedava un any per completar el seu quart mandat.

Jordi B. Oliva ha nomenat Míriam Porté (Distinto Films) com a vicepresidenta executiva (en lloc de Valérie Delpierre), Marta Alonso (Teidees Audiovisuals) com a secretària (relleva Marta Alonso) i Sumpta Ayuso (JWProductions) com a tresorera (ocupa la vacant del mateix Oliva).

Els vicepresidents sectorials de la junta de PROA són Iván Agenjo (Peekaboo Animation), de l’àrea d’animació; Ventura Durall (Nanouk Films), de documentals; Valérie Delpierre (Inicia Films), de ficció; Francesc Escribano (Minoria Absoluta), de televisió, i Xavier Carrillo-Costa (Digital Legends), de videojocs.

La directiva la completen les vocalies de Belén Sánchez (Un Capricho de Producciones), Sergi Moreno (Vilaüt Films), Raimon Masllorens (Brutal Media), Carlos Fernández (Filmax), Lorena Lluch (AVANT), Marta Hierro (APAIB), Jordi Sellas i Maria Thérèse Cordon (Ubisoft).

Reptes del mandat

La candidatura encapçalada per Jordi B. Oliva vol consolidar el sector audiovisual en l’àmbit industrial i cultural, i per tal d’aconseguir-ho proposa una sèrie de fites que han de marcar les línies d’actuació estratègiques de la Federació durant els pròxims dos anys.

Per una banda, es considera prioritari vetllar per la gestió i l’aplicació dels fons de rescat europeus, i també s’estableix com a línia de treball la recuperació d’altres fons. Un altre objectiu és el compliment de l’obligació d’inversió de televisions i plataformes en la producció audiovisual independent, per a la qual cosa es farà un seguiment exhaustiu per denunciar les conductes de males pràctiques i garantir la transparència.

El programa de la candidatura d’Oliva reivindica la defensa de l’autonomia de les associacions que conformen PROA, es compromet a lluitar pels interessos comuns de les mateixes, i es proposa potenciar el sector del videojoc, igual que ja es treballa amb ficció, documental, animació o televisió.

Igualment es treballarà per refermar PROA com un interlocutor estratègic amb administracions. A banda, es potenciarà la posició d’AVANT i APAIB com a interlocutores amb els governs de València i les Illes Balears, respectivament.

Finalment, Oliva exposa que des de PROA es continuarà incidint per la creació del Pacte Nacional per l’Audiovisual a Catalunya, i es treballarà conjuntament amb la resta d’agents implicats per establir unes línies estratègiques i polítiques que estimulin la indústria audiovisual catalana.