Jordi Casoliva ha estat nomenat nou director de Cadena 100, Rock FM i MegaStar FM, les emissores musicals d’Ábside Media, l’empresa que aixopluga els diferents mitjans i productes del Grup COPE.

Casoliva és director de COPE a Catalunya i Andorra, responsabilitat que continuarà exercint amb Lluís Arté com a subdirector. A més, també comptarà com a subdirector de les emissores musicals amb Javier Llano, que durant els darrers 16 anys n’ha estat el director.

Els objectius de la nova etapa de les emissores musicals de COPE són l’adaptació a les noves demandes de l’audiència, les sinèrgies amb el món digital, augmentar la qualitat i mantenir la varietat dels diferents formats.

Jordi Casoliva es va incorporar a Cadena 100 el 1996, emissora que va dirigir fins al 2004, quan va assumir la direcció de del Grup COPE a Catalunya i Andorra.