El consell d’administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ha designat Jordi Escalé i Castelló com a nou director gerent. Escalé, que s’incorpora al càrrec el proper 26 d’abril, substitueix Josep Lluís Checa.

El consell destaca la feina realitzada per aquest des del juny del 2007, de la qual ressalta la creixent evolució de les TIC al conjunt de la Generalitat i als seus Departaments. Segons el consell, Checa ha estat l’artífex del rellançament del CTTI com a model d’empresa en un moment de creixement del sector.

Amb el nomenament de Jordi Escalè, el consell d’administració del CTTI vol enfortir la tasca d’estratègia i control en matèria de TI; millorar la gestió de tots els sistemes d’informació de la Generalitat; donar impuls a nous models de contractació, i fer del Centre una eina de transformació per a la millora de la productivitat de l’Administració i la qualitat de servei als ciutadans.

El CTTI, amb un equip de més de 350 professionals, és el responsable de garantir la direcció, planificació, gestió i control dels sistemes d’informació i dels serveis de telecomunicacions de la Generalitat.