El periodista Josep Capella i Matas, corresponsal de TV3 a París, és el president de l’Associació Cultural Revista Cambrils, editora de la històrica publicació homònima a la qual està vinculat des de que va fer les seves primeres cròniques amb 13 anys.

Capella substitueix Marcel Blàzquez i Mañé, qui ocupava el càrrec des de feia 12 anys, i que continua com a vocal. El relleu va ser aprovat per l’assemblea ordinària anual celebrada el passat 11 d’agost, en la qual es va escollir la nova junta.

Aquesta es completa amb els vicepresidents Lluís Rovira (director del mitjà) i Francesc Primé; el tresorer Josep M. Ferrando; la secretària Èlia Bellmunt, i els vocals Jordi Moreno, Ignasi Martí, Cristina Sierra, Elena Martí, Jon Galan, Anna Fargas, Joan Estrada i Manel Tarés, a més de Blàzquez.