El grup de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats ha registrat una vuitantena d’esmenes al Projecte de llei general de comunicació audiovisual, amb especial atenció per “blindar” el català a les plataformes digitals.

“Si salvar el català és la màxima prioritat, no podem acceptar un acord de mínims”, assenyala la diputada Pilar Calvo. “Si el futur de la llengua passa per la seva presència en les plataformes de continguts audiovisuals, més enllà del blindatge que en podem fer a l’escola, hem de ser tan exigents com ho són els altres països membres de la Unió Europea”, afegeix.

JxCat demana que les plataformes d’streaming reservin un 7,5% del seu catàleg a produccions en català, èuscar i gallec (en lloc del 6% del Projecte de llei), i que l’obligació no es limiti a les empreses amb seu a Espanya, sinó que també abasti les que “presten o dirigeixen els seus serveis a les audiències de l’Estat”, en referència a Netflix, HBO o Disney.

Junts també reclama que l’aportació financera de les plataformes a la producció d’obra europea s’estableixi en un mínim del 10%, en lloc del 5% que indica el Projecte de llei. En aquest sentit, recorda que a França les contribucions estan fixades entre el 20 i el 25% i, a Itàlia, entre el 12,5 i el 20%.

“Com més recursos es generin, més podrem ajudar a la indústria audiovisual pròpia, especialment als productors independents que tenen assignada una quota del 70% d’aquesta contribució en el text actual”, defensa Pilar Calvo. A més, Junts proposa que es reparteixi equitativament, reservant un 35% per a les llengües pròpies de les diferents comunitats autònomes.

Les esmenes de JxCat també demanen que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya tingui competències respecte del control i supervisió dels continguts emesos en streaming o en plataformes d’intercanvi de vídeos a Catalunya, cosa que l’actual text no contempla.

Finalment, Junts també demana que les plataformes audiovisuals ajudin en el finançament dels mitjans públics autonòmics. En concret, proposa que l’aportació de l’1,5% que s’estableix per a RTVE es reparteixi al 50% amb les corporacions públiques autonòmiques.