L’empresa Kantar Media ha guanyat el concurs convocat pel Ministeri d’Indústria per realitzar el “seguiment i control de la difusió de serveis de comunicació audiovisual”. L’import del contracte puja a 1.959.980 euros (IVA inclòs) i la seva durada és dos anys prorrogables.

Al concurs també s’havien presentat Overon, Aire Networks del Mediterráneo la UTE Red de Banda Ancha de Andalucía-Texial, i SGS United Kingdom. El Ministeri s’ha decantat per l’oferta de Kantar Media per ser “econòmicament més avantatjosa”.

L’objectiu del servei és indexar les emissions audiovisuals d’àmbit estatal perquè la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions disposi de la informació necessària per exercir les seves competències de control, inspecció i sanció.

L’empresa haurà de detallar la difusió durant les 24 hores del dia de 30 canals de televisió que determinarà l’Administració. De la resta de canals de competència estatal, Kantar Media haurà de proporcionar informació sobre un màxim de 800 hores d’emissió al dia.

Externalització de les tasques del CEMA

Inicialment, Indústria va convocar el concurs en l’anterior legislatura, però el va haver de deixar desert perquè les empreses que s’hi van presentar van sobrepassar el pressupost màxim de 2,5 milions. A l’abril, el Ministeri el va tornar a convocar.

En el plec de condicions es justificava l’externalització perquè, mentre no hi hagi un Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA), la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions “no es troba en condicions” d’assumir aquestes tasques a causa del “volum de l’objecte del contracte i a la indisponibilitat de mitjans tant tècnics com humans”.