Amb l’objectiu de certificar davant de tercers la titularitat dels formats creats específicament per a suports audiovisuals, l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió ha presentat el Registre de formats televisius, que serà gratuït per als acadèmics, tot i que hi podran accedir tots els professionals del sector.

El format de suport audiovisual quedarà inscrit en un llibre de registre oficial on hi constarà data, hora i minut de presentació, i s’expedirà un certificat a l’autor, creador o titular dels drets. D’aquesta manera, l’Acadèmia podrà certificar i emetre informes de caràcter tècnic quan li siguin requerits sobre aquells continguts que quedin sota el seu arxiu i custodia.

Per al vicepresident de l’entitat, Fernando Navarrete, la creació del registra suposa un primer pas perquè la feina, les idees i els formats tinguin “una empara moral i professional”.

Segons Miguel Ángel Oliver, membre de la junta directiva de l’Acadèmia, el registre era un “clamor” de la professió. “Estem en un moment d’auge de la creativitat i de multiplicitat de canals, i arribava el moment d’establir una quota de protecció”, va assenyalar dimecres passat durant la seva presentació a l’Institut Cervantes.

Per a Carlos Martín, també membre de la junta, el registra pot se un “element de preconstitució de prova en cas de conflicte”. En aquest sentit, va afegir que la iniciativa vol anar “més enllà” i que s’obri el debat de l’actual Llei de Propietat Intel·lectual i que la protecció de formats tingui una experiència en el registre de l’Acadèmia de Televisió.