La “cruesa” de la crisi amb els mitjans gratuïts i la “delicada” situació econòmica que travessa l’Associació Espanyola de la Premsa Gratuïta (AEPG) han fet que aquesta hagi decidit donar un impuls amb l’aprovació d’un nou model de gestió. Entre els nous serveis que l’associació vol endegar hi ha la promoció i venda de capçaleres associades; l’assessoria en la posada marxa de nous mitjans gratuïts; la internacionalització dels seus coneixements, i una major representació del sector entre les institucions públiques.

L’AEPG atribueix la seva complicada situació econòmica al tancament de capçaleres, la caiguda publicitària, la manca de suport institucional i a la sanció de la Comissió Nacional de la Competència per la unificació de polítiques comercials dels drets de propietat intel·lectual de les recopilacions periòdiques de premsa (juntament amb l’Associació d’Editors de Diaris Espanyols i l’Associació Federativa d’Empreses de Clipping).

L’AEPG, que va presentar un recurs admès a tràmit per l’Audiència Nacional, considera “injusta i arbitrària” la sanció de 10.000 euros per la seva suposada “participació passiva”.

A banda, l’Associació denuncia el tracte”injust” que rep la premsa gratuïta pel que fa a les campanyes institucionals. En aquest sentit, el president de l’AEPG, Sergio Crespo, assegura que es prendran les mesures oportunes per denunciar “el menyspreu per part de gran part de les administracions públiques estatals i el greuge comparatiu cap a uns mitjans que compleixen una important tasca social i que són líders en moltes comarques i poblacions on ocupen un buit que altres ni es preocupen”.