L’Ajuntament de Barcelona ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació de la preproducció, producció i postproducció d’espots i altres productes audiovisuals per a les campanyes de comunicació, a més de les adaptacions que es requereixin per a pantalles a la ciutat i establiments municipals, suports digitals i xarxes socials.

El pressupost de licitació és de 220.000 euros (sense IVA) per un contracte fins al 31 de desembre de 2019 (o fins a esgotar el pressupost). El termini per presentar ofertes finalitza el 5 d’octubre.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 35 punts), la proposta tècnica (30 punts) i la proposta d’exemple d’espot (35 punts).