L’Ajuntament de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei diari de recull de notícies corporatives publicades o difoses per mitjans impresos, digitals, televisions i ràdios, mitjançant una plataforma multimèdia d’ús intern.

El pressupost de licitació és de 80.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dos més). El termini per presentar ofertes finalitza el 4 de gener (la licitació es va publicar el 31 de desembre).

L’objecte és el servei diari de notícies a través d’una plataforma que permeti accedir, via internet, a un conjunt d’informacions en diferents format. Aquestes han de respondre a l’activitat política o de gestió de l’Ajuntament de Barcelona; a referències al consistori des de qualsevol àmbit, i a les relacionades amb espais, barris i districtes de la ciutat d’interès corporatiu.

El servei consisteix en una plataforma multimèdia que, de manera automàtica, subministri informació en base als paràmetres configurats prèviament. L’Ajuntament facilitarà a l’adjudicatària un llista de termes de cerca (amb unes 350 paraules-clau), amb especificacions sobre la seva aplicació.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 35 punts de 100) i la proposta tècnica (65 punts).