El programa de Ràdio 4 L’altra ràdio i el web La Mandarina de Newton han convocat un concurs de relats breus d’intriga els quals han de presentar una trama argumental en la que intervingui algun aparell o ús relacionat amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Les obres guanyadores seran versionades radiofònicament dins del programa dirigit per Cinto Niqui, i posteriorment entraran en un procés de cocreació al web de La Mandarina de Newton. El termini per presentar els originals finalitza l’11 de maig.

Els objectius del Concurs Cas TIC 2012 són fomentar l’escriptura i la creació literària; promoure l’ús d’Internet i les TIC entre la ciutadania i els centres docents de Catalunya; estimular la creació artística i crítica del llenguatge i incentivar la creació radiofònica, amb la producció de breus dramàtics resultat de l’adaptació de les obres guanyadors del concurs.

El concurs consta de tres categories: educació primària de cicle superior, educació secundària obligatòria, i general (per a majors de 16 anys). Els guanyadors es donaran a conèixer l’1 de juny dins de l’edició de L’altra ràdio.