Ritort, Crusafon, Roca, Ganyet, Fajula i Grau (foto: AMIC).

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació s’ha marcat com a gran repte incentivar la innovació i contribuir a impulsar el sector. Per aconseguir-ho, ha posat en marxa un Laboratori d’Innovació format per format per Carmina Crusafon (coordinadora), Genís Roca, Josep Maria Ganyet, Francesc Fajula i Josep Ritort (secretari).

En la primera reunió del grup, celebrada la setmana passada, es van establir tres eixos de treball per als propers mesos: el model d’ingressos, el tecnològic i el social/cultural. A la sessió també va assistir el president de l’AMIC, Ramon Grau, qui va exposar les inquietuds i els reptes de futur dels associats.

El projecte del Laboratori d’Innovació té dues missions: una de prospectiva, on periòdicament s’oferiran propostes per a la millora dels mitjans de proximitat, amb l’objectiu que puguin diversificar els canals d’informació i les fonts d’ingressos; i una altra de consultiva, amb assessorament respecte als projectes que desenvolupa l’àrea d’innovació de l’AMIC.