El web del diari Ara s’ha adherit a l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals com a nou associat en el grup de premsa online. Amb aquesta incorporació, els més de 100 mitjans digitals de l’ACPG dupliquen els navegadors únics i ja superen els 2,5 milions mensuals entre tots ells.

Cal recordar que, des del desembre del 2010, l’Ara.cat s’ha mantingut líder en el rànquing de diaris digitals en català, registrant 1.240.976 usuaris únics el darrer mes mesurat, el febrer, la seva marca més baixa des de setembre. El seu rècord el va obtenir el passat octubre amb 1.482.949 navegadors únics.