L’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) ja va criticar en el seu moment el model de finançament de RTVE, amb l’eliminació de la publicitat a la televisió pública i l’implementació d’una taxa a cadenes privades i a les operadores de telecomunicacions. Ara, segons l’AUC, “les previsibles con conseqüències negatives del model no han fet sinó confirmar-se amb el temps i posen de relleu els seus efectes perversos”.

Per això, l’associació ha demanat de nou al Govern espanyol que es replantegi l’actual model i contempli la tornada “limitada” de la publicitat per tal d’assegurar la “pervivència d’una televisió pública estatal sostenible, plural i independent”. Una petició que també ha fet en més d’una ocasió l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA). A més, l’AUC recorda que a França, els “inventors” d’aquest model, ja l’han hagut de revisar.

“En un moment de crisi galopant com l’actual, sembla dubtós que el finançament via impostos, amb les seves successives retallades, sigui suficient per a la sostenibilitat de la televisió pública, amb el perill de convertir-la en una oferta marginal, sense continguts atractius ni possibilitat d’explorar noves oportunitats d’ingressos com els continguts de pagament”, assegura l’Associació d’Usuaris de la Comunicació en un comunicat.