L’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) considera que el Codi d’Autoregulació de Continguts Televisiu i Infància és el “més insatisfactori” de tots els models d’autoregulació existents a l’Estat, que no compleix els requisits mínims exigibles per ser “mínimament creïble”, i assegura que “difícilment” podria ser reconegut en l’àmbit de la Unió Europea. Per això, demana la seva modificació abans de què es posi en marxa el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA).

L’AUC lamenta que el codi i el seu model d’aplicació estiguin dissenyats de manera que els operadors televisius siguin part i jutge a l’hora de valorar les queixes rebudes sobre la programació “sense les més mínimes garanties de neutralitat que facin creïble aquest model”.

Tot i que el codi compta amb una comissió de seguiment on participen organitzacions socials d’infància, pares i consumidors, l’associació denuncia que aquesta “no té cap capacitat” per decidir o valorar els possibles incompliments legals per part de les cadenes. A més, l’AUC remarca que no es contempla “absolutament cap” possible conseqüència pel seu incompliment.

L’AUC fa públiques aquestes consideracions coincidint amb la publicació online l’estudi Avaluació del compliment del Codi d’Autoregulació de Continguts Televisius i Infància, realitzat per l’associació per al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.