L’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) assegura que la modificació de la Llei General de la Comunicació Audiovisual aprovada al Congrés a principis de juny segueix sense complir adequadament la Directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual de la Comissió Europea pel que fa a la protecció dels menors, cosa que podria implicar sancions, com ja ha passat en anteriors ocasions en relació a la publicitat.

Tot i que les modificacions s’orienten principalment a la liberalització de la gestió de les televisions autonòmiques, l’AUC adverteix que la presentació d’esmenes s’ha aprofitat per introduir canvis en altres àrees, com en la protecció de menors. Així, l’associació explica que la Directiva europea només permet l’emissió de pornografia i violència gratuïta a la televisió a través de serveis a la carta. Fins ara, la normativa estatal només prohibia aquests continguts en obert, per la qual cosa es podien emetre a través de serveis lineals (que difonen els continguts segons graella) sempre que es garantís l’accés condicional i el control parental.

Ara, amb l’esmena del PP aprovada, la prohibició s’estén a qualsevol emissió que no sigui sota demanda, però l’AUC considera que la desaparició de la menció expressa a la pornografia i la violència gratuïta, i la inclusió d’una frase segons la qual “aquells continguts dirigits específicament a adults només podran emetre mitjançant sistemes d’accés condicional”, generen confusió i “porten a pensar que implícitament es torna a permetre de nou l’emissió d’aquests continguts en graella, encara que sigui en canals de pagament.

Llei desaprofitada

L’Associació d’Usuaris de la Comunicació recorda que la Directiva europea és de mínims i permet introduir restriccions afegides, però no rebaixar el seu nivell de protecció, per la qual cosa Espanya s’estaria arriscant a un sanció i a una sentència del Tribunal de la UE que la obligui a modificar la seva normativa audiovisual.

A banda, l’AUC considera que amb la modificació de la Llei “s’ha desaprofitat més d’una oportunitat per solucionar dues mancances importants” en relació als menors: adequar els criteris de qualificació per edats als que utilitza l’ICAA per a les pel·lícules i el Codi d’Autoregulació de Continguts Televisius i Infància; i establir majors restriccions per als programes d’esoterisme i paraciències i per als anuncis de contactes.