La Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional ha revocat dues resolucions de 2015 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, en les quals repercutia a RTVE els interessos de les quantitats que va haver de tornar a les operadores audiovisuals per les aportacions que havien de fer segons la Llei de finançament de l’ens, i que van ser anul·lades.

La sentència de l’Audiència anul·la les resolucions de la CNMC i ordena l’ens regulador a reintegrar a RTVE 955.467,45 euros a més dels corresponents interessos.