Si l’edició digital del diari Ara ha augmentat el nombre de lectors del desembre al gener (de 527.269 usuaris únics ha passat a 570.044), la versió impresa els ha perdut. En concret, ha passat de vendre 22.717 exemplars diaris de mitjana el mes de desembre, a fer-ho una mitja de 17.429 durant el mes de gener, segons informa el mateix diari.

Amb tot, cal recordar que l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) no farà públiques les dades de l’Ara fins a tres mesos després que el diari sortís per primera vegada al carrer (el passat 28 de novembre), i a més no inclouran les vendes dels primers 16 dies, segons la norma que aplica a totes les noves capçaleres.