L’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPG) i l’Ens de Comunicació Associativa han signat un conveni de col·laboració per facilitar als mitjans de comunicació l’accés als continguts de comunicació generats pel món associatiu cultural per a fer-se’n ressò i traduir-ho en notícia.

L’acord, signat el passat dimecres, fa esment al compromís de les dues parts a estudiar l’aplicació dels mecanismes tecnològics que facin possible l’intercanvi d’aquests continguts informatius, optant per la màxima automatització dels processos d’enviament i recepció.

Les dues parts es comprometen a elaborar un pla d’actuació, a partir del qual s’establiran les accions a realitzar durant els propers exercicis, la seva participació i la recerca del finançament, quan s’escaigui.