L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació dels serveis de creació, edició i manteniment dels continguts de webs i xarxes socials. El pressupost base de licitació és de 521.400 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 14 de gener.

L’objecte del contracte és la gestió i el manteniment dels continguts de les pàgines web i les xarxes socials; l’assessorament tècnic en l’ús de noves tecnologies en web i xarxes socials; la gestió de campanyes d’informació i comunicació en webs i xarxes socials, i la promoció de publicitat en xarxes socials.

La licitació consta de nou lots: continguts generalistes del web Barcelona Cultura (91.000 euros); continguts alternatius del web Barcelona Cultura (63.000); continguts familiars del web Barcelona Cultura (28.000); continguts de les xarxes socials de Barcelona Cultura (264.000); continguts del web i xarxes socials de Barcelona Cultura (87.000); continguts del web i xarxes socials dels programes literaris (147.000); continguts de xarxes socials i web de Barcelona Districte Cultural + xarxa de centres cívics (142.400); continguts dels webs i xarxes de Barcelona Ciència (112.400); continguts del web i xarxes socials de Grec, Dansa i BAM (108.000).

Una mateixa empresa pot licitar com a màxim dos dels lots.