L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona realitzarà la recerca Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3, un projecte coordinat per la seva directora, Amparo Huertas Bailén.

L’estudi serà possible després de rebre una subvenció de 6.000 euros de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat en la convocatòria de projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa.

A partir d’una mostra de material procedent de les emissions de TV3, el treball observarà aspectes quantitatius i qualitatius, diferenciant entre informació i entreteniment. En l’anàlisi de contingut es farà èmfasi en els arguments desenvolupats, les característiques de les persones protagonistes, les fonts d’informació que es fan servir, la presència d’indicacions adreçades de forma directa a promoure el contacte amb l’altre, i les estratègies de programació.

El document final inclourà recomanacions que ajudin a un correcte tractament del diàleg interreligiós en l’espai públic audiovisual des del punt de vista ètic, així com un llistat d’indicadors per mesurar la qualitat d’aquests continguts.