L’Institut Barcelona Esports ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de creació de continguts i manteniment dels mitjans de comunicació online de l’empresa municipal. El pressupost de licitació és de 91.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable fins a quatre anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 27 de desembre.

L’objecte del contracte és la gestió de continguts, redacció, manteniment i disseny dels mitjans de comunicació digitals de l’IBE, fonamentalment webs, xarxes socials i butlletins.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 28 punts d’un total de 80), les propostes de millora (32 punts), la reducció de terminis enla producció i posada en marxa (15 punts), i l’augment de realització i publicació de vídeos a YouTube (5 punts).