El Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) està digitalitzant nombroses capçaleres de la premsa històrica dels segles XIX i XX de la demarcació de Lleida per fer-los accessibles i facilitar la seva consulta des del Repositori obert de l’IEI.

Als títols incorporats el passat març, a l’octubre s’hi van sumar publicacions periòdiques de la ciutat de Lleida del segle XIX com El Loredan, La Luz, La Mala Semana, El Obrero Católico, Orden, El Pacto, El Pasatiempo, El Perro, Revista de Lérida, Revista del Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de Lérida, Semanario Administrativo, Semi-Semanario Ilerdense, Sentido Común o La Veu del Segre.

Actualment, el Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental es troba digitalitzant altres títols de capçaleres d’inicis del segle XX de Lleida i també de poblacions com Albesa, Bellpuig, Cervera, Tàrrega o Tremp.

El Repositori va arrencar al març incorporant títols com El Almogávar Leridano, Boletín Oficial del Ayuntamiento Popular de Lérida, El Buen Sentido, Butlletí de l’Associació Excursionista Ilerdanesa, El Catalán Occidental, El Cronicón Ilerdense, La Defensa, Diario de la Ciudad de Lérida, El Eco de Instrucción Primaria, Lo Garbell, El Ideal, El Ilerdense, La Instrucción Pública o El Pallaresa.

L’Institut d’Estudis Ilerdencs ha iniciat la digitalització dels seus fons bibliogràfics, hemerogràfics, gràfics i documentals centrant-se en el fons de les publicacions periòdiques, perquè és un dels més consultats de la biblioteca.