Els llocs de treball a les ràdios privades continuen minvant, segons constata un estudi de l’Associació Catalana de Ràdio. Des del juliol del 2012 fins a l’abril d’aquest any, s’ha passat de 779 contractes a 594, un 23,75% menys. Respecte les dades del maig del 2008, amb 1.091 contractes, la davallada ha estat del 45,55%.

La caiguda és més pronunciada entre els col·laboradors que entre els treballadors en plantilla. Concretament, el personal laboral ha passat dels 499 del 2012 als 388 actuals, un 22,24% menys. Respecte fa cinc anys, amb 692 contractes, la caiguda ha estat del 43,93%. Quant als col·laboradors, han passat dels 280 de l’any passat a 206, un 26,43% inferior, mentre que respecte el 2008, amb 399 contractes, la caiguda és del 48,37%.

Els ingressos publicitaris cauen un 10,59%

Pel que fa a la inversió publicitària, també ha continuat en caiguda. Dels 50,448 milions d’euros facturats el 2011 es va passar a 45,104 de l’any passat, un 10,59% menys. Respecte els 75,353 milions del 2007, quan es va iniciar la crisi, la baixada és del 40,14%.

Aquesta caiguda és més pronunciada en la ràdio generalista que en la temàtica. En concret, les emissores generalistes, el 2012 van facturar en publicitat 26,356 milions, un 12,62% inferior que els 30,162 del 2011, i un 36,71% menys que els 41,644 milions del 2007. Pel que fa a les ràdios temàtiques, la inversió publicitària el 2012 va ser de 18,747 milions d’euros, un 7,58% menys que els 20,285 milions de l’any anterior, i un 44,39% que els 33,710 del 2007.

Pessimisme per al 2013

Amb tot, l’ACR destaca que les ràdios han tingut un millor comportament que altres mitjans davant la crisi, ja que el percentatge de participació en la inversió al conjunt dels mitjans ha passat del 12,8% del 2011 al 13,9% de fa un any. El 2007, aquest percentatge era del 10,6%.

La patronal de les privades catalanes també destaca que, el 2012, la ràdio a Catalunya va tenir un millor comportament que la ràdio estatal, trencant la tendència inversa dels darrers quatre anys. Així, si Catalunya va registrar una davallada en ingressos publicitaris del 10,6%, a l’Estat va ser del 13,2%, quan el 2011 la caiguda havia estat del 10,5 i l’1,5%, respectivament.

Finalment, l’informe de l’Associació Catalana de Ràdio conclou que el 81% de les empreses considera que el 2013 acabarà igual o pitjor que l’any anterior pel que fa a la inversió publicitària.