El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha sortit a defensar la tasca i les accions de protesta dels treballadors dels mitjans públics en relació als blocs electorals, després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) alertés aquest dimecres, en una declaració aprovada pel seu Ple, que les protestes contra els blocs “poden generar una erosió sistemàtica de la confiança del ciutadà en la qualitat de la prestació del servei públic”.

Davant aquestes afirmacions, el Sindicat de Periodistes replica que els treballadors dels mitjans públics, amb aquestes protestes, pretenen defensar el dret de la ciutadania a la informació veraç i rigorosa i fer prevaldre principis deontològics i no partidistes a l’hora d’informar, i no es tracta, doncs, de “cap criteri corporativista ni reclamació gremial”.

En aquest sentit, l’SPC considera “molt desafortunat” que el CAC plantegi que les peces informatives que s’han emès a TV3 i Catalunya Ràdio explicant el debat sobre els blocs electorals, i les posicions de les parts implicades, són “una manera de primar els punts de vista ‘personals i corporatius’ dels professionals”.

D’altra banda, l’SPC considera “molt agosarat” que el CAC “insinuï” que la clàusula de consciència garantida per la Llei de 1997 es limita als professionals dels mitjans privats, i que els dels mitjans públics s’emmarquen en una sèrie “d’elements legals i constitucionals que estarien per sobre d’aquell dret”.

Trencar el cordó umbilical

En aquest sentit, el Sindicat manté que els elements legals no es poden traduir de cap manera en un repartiment del temps “antiperiodístic i desigual”, i recorda que els estatuts dels mitjans públics recullen el dret dels professionals a negar-se a firmar, elaborar o difondre informacions fetes amb criteris contraris als principis deontològics de la professió.

Finalment, l’SPC celebra que el CAC “reconvingui” a la Junta Electoral Central la “doctrina restrictiva” dels blocs, però assegura que “fa temps que l’Autoritat Audiovisual hagués hagut de trencar el cordó umbilical amb la falsa teoria que els blocs deriven de la Llei Electoral, la LOREG, i reafirmar sense condicions el principi constitucional a la llibertat d’informació”.