Com en cada convocatòria electoral, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha tornat a criticar els “constrenyiments” a la feina dels professionals que suposen els blocs electorals. L’organització lamenta que enguany s’incorpora a la Llei la “doctrina” de les Juntes Electorals, que segons el Sindicat “des de fa anys han traslladat els criteris sobre els espais gratuïts de propaganda electoral a la informació política, en una deriva lamentable, per poc rigorosa, que menysté el dret a la informació”. A més, també critica que “per pressions dels dos grans partits estatals”, la LOREG estengui el principi de proporcionalitat a les televisions privades, decisió que qualifica de “fuita endavant”.

Per al Sindicat de Periodistes, “cal anar a l’arrel del problema i qüestionar l’insostenible ‘principi’ de proporcionalitat, que no se sap d’on ve, i que és el contrari dels criteris d’igualtat i de neutralitat que la LOREG proclama”. L’SPC, argumenta que l’experiència demostra que “no serveix defensar només la ‘flexibilització’ d’aquest criteri, perquè la dinàmica porta sempre a la lògica del còmput i d’evitar ‘desviacions’”.

Així, segons l’organització, el que cal és “defensar” els principis professionals, que, això sí, remarca que “han d’estar assegurats per una independència provada dels càrrecs d’informatius i del conjunt de les redaccions, i garantida per la regulació legal dels mitjans”.

Per tot plegat, el Sindicat dóna suport a totes les iniciatives que es prenguin des de la professió, als mitjans públics i privats, en “defensa” de la llibertat d’informació i “contra la intromissió dels partits polítics i dels òrgans al seu servei”.