El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) creu que l’Agència Catalana de Notícies (ACN) és víctima del que anomena “model governamental”. Segons assegura en un comunicat, la destitució de Saül Gordillo, així com el seu nomenament fa quatre anys, és una “anomalia” causada per no haver inclòs l’agència “en el conjunt dels mitjans públics dependents de la Generalitat i no haver-la dotat d’un estatus d’autonomia” com el que es va legislar per a la CCMA.

“Ara, sense haver dotat l’ACN d’un blindatge legal com el que té la Corporació, s’ha tornat a l’estil ‘digital’ de destitució i de nomenament de responsable, que per no variar aporta un nom conegut en la vella tradició de professionals col·locats sobretot per la proximitat política al Govern”, assegura el Sindicat. Per tot plegat, l’SPC considera que s’ha retrocedit “en l’aconseguit a Catalunya els darrers anys pel que fa a la democratització” dels mitjans públics.

“Ara cal esperar que aquest retorn al passat no s’encomani a les propostes de reforma de la Llei de la CCMA, que amb l’argument de la crisi pot procedir a reduir els membres del consell de govern i a fer desaparèixer el consell assessor, sense que això signifiqui renunciar a les quotes partidistes”, rebla el Sindicat de Periodistes en el comunicat.