El Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona acollirà el proper 20 d’abril el setè Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), durant el qual s’escollirà la nova junta directiva. Durant el congrés també es presentarà l’informe de gestió de la junta sortint i es sotmetrà a votació, així com les propostes de reforma dels estatuts i organitzatives de l’SPC.